کراسمانا ارائه دهنده خدمات رطوبت ساز صنعتی قارچ,رطوبت ساز اولتراسونیک,رطوبت ساز مرغداری,بخار سرد

Contact Us

Contact Us

Address: Unit1, No.151, Enghelab Blvd, Qods city, Tehran, Iran

Tell: (+9821)4684 5005  – 4684 5009

Fax: (+9821)89 78 39 33

Commercial:      info@crasmana.com

sales:               sales@crasmana.com

Support:       support@crasmana.com